STAŇ SA ČLENOM SVORKY – ZÚČASTNI SA AKCIE HRČAVSKÝ VLK

Každý, kto úspešne prekoná nástrahy trate, dokáže tým svoje schopnosti prežitia v divočine a stáva sa Hrčavským Vlkom.

Orientácia

V teréne, pomocou mapy

Kondícia

Fyzická kondícia, bežecké schopnosti

Taktika

Myslenie, myslenie a myslenie

Technika

Buzola, prijímač či bežky...

PREČO PRÁVE HRČAVSKÝ VLK?

Myšlienka poriadať seriál športových podujatí na Hrčave a v okolí vznikla už v roku 2010. Od roku 2011 sa každoročne uskutočňujú preteky v niektorom z orientačných športov, pod názvom Hrčavský Vlk.

V neďalekom lese možno nájsť pomníček posledného vlka v Beskydoch, zastreleného pred viac ako 100 rokmi. Vlk symbolizuje vlastnosti, ktoré majú aj výnimoční športovci: kombináciu inteligencie a telesnej zdatnosti.  Vytrvalosť, odolnosť, nezávislosť, ale aj schopnosť tímovej spolupráce, výborné zmysly, láska k rodine / svorke…to všetko sa snaží rozvíjať aj Hrčavský Vlk.

M SR ROB DT

SLOVAK CHAMPIONSHIPS • LONG DISTANCE

LUČENEC  •  2.11.2019

 

ROZPIS M SR DT 2019 • BULLETIN
PRIHLASOVACÍ FORMULÁR M SR DT 2019 • APPLICATION FORM

HRČAVSKÝ VLK 26.-28.4.2019

Národní Žebříček ČR a Slovenský Pohár SR

M ČR KT 144 MHz • M SR ŠPRINT 3,5 MHz • KLASIKA 3,5 MHz

Pripravili sme pre Vás 9. ročník pretekov Hrčavský Vlk, tentokrát v rádiovom orientačnom behu. Tri štarty za dva dni, obe pásma, dĺžky od šprintu až po klasiku, výborná konkurencia pretekárov z oboch krajín. Jarné Beskydy preverili všetky schopnosti účastníkov.

ROZPIS HRČAVSKÝ VLK 2019
POKYNY VŠEOBECNÉ HRČAVSKÝ VLK 2019
POKYNY K TRATIAM HRČAVSKÝ VLK 2019
PARTNERI PODUJATIA
Hlavný partner podujatia: Moravskoslezský kraj
OFICIÁLNE VÝSLEDKY HRČAVSKÝ VLK 2019 S PROTOKOLOM A MAPAMI

HISTÓRIA HRČAVSKÉHO VLKA SIAHA DO ROKU 2011.

Hneď prvé preteky nazvané Hrčavský Vlk boli unikátom. Išlo o preteky v orientačnom behu, v šprinte, a trať viedla troma krajinami, čo bolo pravdepodobne prvý krát vo svetovej histórii.

 

V našom ARCHÍVE nájdete

  • Mapy

  • Trate

  • Výsledky

  • Zaujímavosti

  • Fotografie

Chcete si zakúpiť výtlačok niektorej našej mapy?

Chcete sa cítiť bezpečne na hubách, výlete, alebo si zatrénovať orienťák?

OBJEDNAŤ

 Orientačný beh je šport vytrvalostného charakteru, pri ktorom je potrebné sa správne a rýchlo orientovať v neznámom teréne. Pri pretekoch sa hľadajú body – kontroly v stanovenom poradí a v najkratšom možnom čase. Cestu medzi kontrolami si každý pretekár zvolí sám, podľa vlastnej úvahy s pomocou mapy, kompasu a stručného opisu kontrol. O úspechu v pretekoch rozhoduje teda správna orientácia a rýchly beh.

Trať pretekov nie je vyznačená v teréne ako v iných športoch. Je iba zakreslená fialovou farbou do mapy. Štart sa označuje trojuholníkom, čiarami spojené krúžky s poradovým číslom označujú kontroly, ktoré určujú trať  a cieľ je zakreslený dvojitým krúžkom. Objekt kontroly je vždy v strede krúžku.

V teréne je kontrola označená oranžovo-bielym lampiónom s veľkosťou 30×30 cm. Lampión je umiestený na stojane, kde je tiež štítok s kódovým číslom kontroly a elektronické zariadenie pre záznam času pretekára, alebo iné značiace zariadenie, ktoré potvrdí prechod kontrolou.

Rádiový orientačný beh je šport vytrvalostného charakteru, pri ktorom je potrebné s pomocou prijímača čo najskôr vyhľadať vysielače umiestnené v neznámom teréne. Pri pretekoch sa hľadajú vysielače – kontroly v poradí, ktoré si volí s ohľadom na optimálnu trasu samotný pretekár. a v najkratšom možnom čase. Cestu medzi kontrolami si každý pretekár zvolí sám, podľa vlastnej úvahy s pomocou prijímača, mapy, kompasu. O úspechu v pretekoch rozhoduje správna technika zameriavania a vyhodnocovania signálu, orientácia v neznámom teréne, rýchly beh a správna taktika. 

Trať pretekov nie je vyznačená v teréne ako v iných športoch. Oproti orientačnému behu nie je zakreslená do mapy, s výnimkou štartu a cieľa, resp. posledného vysielača – majáku. 

V teréne je kontrola označená oranžovo-bielym lampiónom s veľkosťou 30×30 cm. Lampión je umiestený na stojane, kde je tiež štítok s kódovým číslom kontroly a elektronické zariadenie pre záznam času pretekára, alebo iné značiace zariadenie, ktoré potvrdí prechod kontrolou.

Je to najdobrodružnejší a najtechnickejší zo všetkých orientačných športov

Lyžiarsky orientačný beh je šport vytrvalostného charakteru, pri ktorom je potrebné sa správne a rýchlo orientovať v neznámom teréne. Pri pretekoch sa hľadajú body – kontroly v stanovenom poradí a v najkratšom možnom čase. Cestu medzi kontrolami si každý pretekár zvolí sám, podľa vlastnej úvahy s pomocou mapy, kompasu a stručného opisu kontrol. O úspechu v pretekoch rozhoduje teda správna orientácia a rýchly beh na lyžiach. Stopy upravené strojovo, alebo lyžiarmi – organizátormi sú vyznačené na mape, je však povolené aj “skracovať” mimo stôp.

Trať pretekov nie je vyznačená v teréne ako v iných športoch. Je iba zakreslená fialovou farbou do mapy. Štart sa označuje trojuholníkom, čiarami spojené krúžky s poradovým číslom označujú kontroly, ktoré určujú trať  a cieľ je zakreslený dvojitým krúžkom. Objekt kontroly je vždy v strede krúžku.

V teréne je kontrola označená oranžovo-bielym lampiónom s veľkosťou 30×30 cm. Lampión je umiestený na v blízkosti lyžiarskej bežeckej stopy, kde je tiež štítok s kódovým číslom kontroly a elektronické zariadenie pre záznam času pretekára, alebo iné značiace zariadenie, ktoré potvrdí prechod kontrolou.

KDE SME SA TÚLALI? 

Vlci sa radi túlajú, a to zaujímavé, s čím sa na túlačkách stretnú, alebo čo zažijú, si nenechajú len pre seba.

NAPÍŠTE VLKOVI HNEĎ TERAZ

Hrčavský Vlk Vám rád odpovie, hneď ako sa vráti z lovu…alebo z túlačiek.

HRČAVSKÝ VLK, z.s.

Hrčava 70, 739 98

IČO: 07548923

Predseda spolku: Ing. Jozef Král

Tel.: +421 905 799 499